vad innebär det att bränna sig i solen?

Nästan alla har vi någon gång bränt huden – och ofta har det varit för att vi varit i solen utan solskydd. Om vi verkligen förstod vad som hände med vår hud när vi nonchalant lapade sol i ”bara 10 minuter till”, skulle vår lite slappa inställning kanske ändras.

En solbränna är vår huds svar på för stora mängder ultravioletta strålar, UV-strålar. Den signalerar helt enkelt att det blivit en hudskada. Bara 10 minuter av intensiv UV-exponering leder till att huden sätter igång en serie försvarsmekanismer för att skydda sig mot denna fiende.

Det första tecknet på skada är hudrodnad, som uppkommer p.g.a. en vidgning av hudens blodkärl. Det här är kroppens inflammatoriska svar i situationer som kräver reparation. Huden börjar sedan förlora fukt och bli spänd. Långsamt förtjockas huden och börjar bilda stora mängder melanin (som ger huden färg). Pigmentet melanin har till funktion att hindra UV-strålar från att nå de djupare hudlagren och att skydda cellernas DNA från att skadas.

Höga UV-nivåer kan leda till att det bildas ljusa eller mörka fläckar (hypo- respektive hyperpigmentering). Kroppen är bra på att handskas med små skador, men om solexponeringen är stor klarar inte huden av att reparera och städa upp, vilket kan leda till värre följder. Hudcancer kan uppkomma om hudens reparationsförmåga överskrids.

Varför fjällar huden?

Fjällning efter att man bränt sig i solen är kroppens sätt att göra sig av med skadade celler som annars skulle löpa risk att bli cancerösa. När skadade celler faller av ersätts de av nya celler underifrån.

Jag har bränt mig i solen – vad ska jag göra nu?

Drick rikligt med vatten för att förhindra uttorkning. Får du blåsor och då framför allt på större kroppsdelar, uppsök läkare. Det är annars viktigt att få ner inflammationen och försöka minska skadorna på de djupare hudlagren.

Ta ett svalt bad (utan tillskott av några produkter) och torka dig sedan försiktigt. Undvik feta krämer som hindrar huden från att bli sval, då de kan förvärra situationen.

Gå ut i solen nästa dag? Nej, det är ingen bra idé. Huden håller då fortfarande på med sin läkningsprocess.