vad är ROS, MMP och AGE?

Forskare har under de senaste åren lärt sig mycket om de faktorer som ligger bakom hudåldrande, vilket yttrar sig som rynkor, pigmentrubbningar och slapp hud. Dessa tre faktorer är:

1. Reactive Oxygen Species (ROS), även kända som fria radikaler.
2. Matrix-Metalloproteinaser (MMP).
3. Advanced Glycation End-products (AGE).

Reactive Oxygen Species (ROS) är farliga syremolekyler som bildas på grund av UV-strålning och miljöföroreningar. ROS angriper och reagerar med stabila molekyler i hudceller och orsakar en så kallad korslänkning av kollagen och elastin, vilket gör att rynkor bildas. Samtidigt försämras även hudens förmåga till självläkning.

Matrix-Metalloproteinaser (MMP) är enzymer som under inverkan av UV-strålar eller inflammation blir aktiverade. Överdriven aktivitet av dessa enzymer bidrar till att kollagen bryts ner samtidigt som bildningen av nytt kollagen hämmas.

Samma glukos (socker) som ger våra celler energi kan också reagera med proteiner som hudens kollagen. Den här reaktionen leder till att det bildas ett sorts restsocker: Advanced Glycation End-products (AGE). AGE ger upphov till försämrad hudelasticitet och till att rynkor bildas. Vidare orsakar denna process inflammation, reducerad cellförnyelse och påskyndar hudåldrandet.

Kunskapen om dessa faktorer har lett till att nya ingredienser och produkter tagits fram och nu kan behandla och motverka tecknen på hudåldrande på ett mer effektivt sätt.