FITE

FITE [uttal: fajt] står för Financial Independence Through Entrepreneurship, dvs Finansiellt oberoende genom företagande. FITE är ett unikt program, i vilket Dermalogica i samarbete med organisationen Kiva erbjuder kvinnliga företagare i utvecklingsländer små lån för att starta och driva affärsverksamhet. Fram till idag har vi hjälpt att finansiera över 70 000 lån till kvinnor i 68 olika länder.


vad är det vi FAJTAS för?

Att ge kvinnor ekonomisk styrka är en av de viktigaste drivkrafterna för att uppnå en varaktig förändring i utvecklingsländerna. Ges kvinnor lån, får det positiva följdeffekter i form av förbättrad hälsa, utbildning och välfärd för alla hushållets medlemmar, men också för samhället som helhet.

Trots det investeras det idag mycket litet i kvinnor. Fastän kvinnor beräknas utföra 66% av arbetet i världen, löper en kvinna en avsevärt större risk att bli nekad ett banklån liksom att drabbas av andra former av finansiell diskriminering.

Dermalogica har valt ut den icke-vinstdrivande organisationen Kiva som partner för att effektivt kunna göra direkta investeringar i kvinnliga företagare genom att hjälpa dem starta och utveckla sund affärsverksamhet.


hur går FITE-utlåningen till?


Våra lån bygger på mikrofinansiering, ett snillrikt system som gör det möjligt för småföretagare att erhålla kapital på ett enkelt sätt. Lokala samarbetspartners intervjuar och utvärderar potentiella låntagare och gör med dem upp lämpliga återbetalningsplaner.

När en företagare sedan återbetalar sitt lån förs dessa pengar tillbaka till FITE där de i sin tur kan användas för ett nytt lån till en ny företagare. Eftersom över 98 % av lånen återbetalas fortsätter dessa pengar att göra nytta för nya och åter nya företagare år efter år!